Från spår 12/1640 a idag blev det tufft för Resaca. 4 e spår på bortre lång och hela sista sväng och på linjen i mål med en klump andra hästar… 
Hoppas på bättre spår nästa gång  
 
Source: Test