Sugar Brodda

Pappa
INFINITIF
Morfar
REVENUE
Ägare
Prosource AB & Lars Gunnar Tysk
Född
2013
Mamma
SPEEDY BRODDA
Farfar
PINE CHIP
Kön
Sto
Skötare
Ellen Johansson