Axevalla 5/12

Valkyria Bob har varit borta en liten stund från banan och kommer att behöva loppet. Hon har tränat fint men brukar behöva lopp för att komma igång!
vagn: vanlig

huvudlag: helstängt

Davici

snurrig men kapabel. Är långt framme om han sköter sig.
vagn : vanlig

huvudlag : öppet