Det nya fika och personalrummet

Under helgdagarna har vi jobbat på med slipning och dyl…fortsättning följer;)

Stall Sofia Aronsson önskar alla ett GOTT NYTT ÅR!!!